Valper født  17.06.2015


                                                         Innavlsgrad 0,391 på 5 generasjoner.

                                          Avles etter NKK og NBSK sine retningslinjer for avl

                                                 

                                   

HD INDEX PÅ KOMBINASJONEN SAMMENLAGT ER

GJENNOMSNITTLIG LEVEALDER PÅ KOMBINASJONEN ER ÅR

                                                       

Auralis I`m Ayla Dacotadatter

             

            NO31656/12

                 S UCH

Ekespångs Winter Foppa

         SE13798/2011

                                                   17.06.2015

                  A-Kullet er født, 9 flotte kraftige valper (totalt 10)


                                          4 Hanner og 5 Tisper

                                      1 dødfødt, valp nr 5 hann

                                 Normal parring & Normal fødsel

              T1

             T3

             T2

             T4

             T5

             H1

            H3

            H2

             H4

                              

                               VEKT TABELL


KJØNN

FØDT

VEKT

DAG 1

DAG 2

DAG 3

DAG 4

DAG 5

DAG 6

DAG 7

   2

UKER

   3

UKER

   4

UKER

   5

UKER

   6

UKER

   7

UKER

   8 UKER

T1

549

590

663

734

811

912

1001

1060

1590

2308

3530

4900

6000

7600

9300

H1

530

571

641

724

826

947

997

1114

1770

2548

3436

4600

5500

7000

8900

H2

544

592

660

746

856

962

1061

1141

1726

2349

3476

4700

5600

7000

8600

H3

578

601

685

717

787

907

952

1014

1610

2512

3558

4700

5500

7200

8900

Hann

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

<3

T2

476

516

575

653

716

755

834

944

1484

2130

3174

4500

5600

7100

8900

H4

496

545

570

657

737

825

874

971

1514

2203

3177

4300

5400

6800

8500

T3

340

364

390

420

422

470

491

520

DØD

<3

<3

<3

<3

<3

<3<3

T4

498

540

604

692

745

845

904

972

1549

2210

3187

4100

5100

6300

7600

T5

536

551

629

719

833

885

928

978

1665

2522

3485

4600

5600

6800

7900

                         UKESBILDER

                              1 UKE

              T1


        T3

     T2


             T4

                           T5

           H1

             H3

               H2

             H4

                   UKESBILDER

                    2 UKE

          H1

          H3

            T1

            T4

             H2

            H4

              T2

           T5

    UKESBILDER

           3 UKE

          T1

              T4

              H1

           H3

              T2

          T5

             H2

          H4

       UKESBILDER

              4 UKE

             H1

             H3

             T1

              T4

             H2

             H4

              T2

              T5

     UKESBILDER

          5 UKER

              T1

                T4

             H1

               H3

              T2

            T5

              H2

             H4

            UKESBILDER

                 6 UKER

                          Hanne 1

                 Bernerleiren`s  Ask

                      Hanne 2

             Bernerleiren`s Aron

                                Hanne 3

                     Bernerleiren`s Attila

         

                               Hanne 4

            Bernerleiren`s Asterix`s Obelix

                        Tispe 1

   Bernerleiren`s Amazing Amanda


                                  Tispe 2

                   Bernerleiren`s Aurorix

                                   Tispe 4

               Bernerleiren`s Amazing Krista

                              Tispe 5

                   Bernerleiren`s Amie

              UKESBILDER

                    7 UKER

                          T1

Bernerleiren`s  Amazing Amanda

                          T4

  Bernerleiren`s  Amazing Krista

                           H1

              Bernerleiren`s Ask

                          H3

          Bernerleiren`s Attila

                          T2

          Bernerleiren`s Aurorix

                         T5

          Bernerleiren`s Amie

                         H2

          Bernerleiren`s Aron

                              H4

Bernerleiren`s  Asterix`s Obelix

  Attila(Grumpy), Obelix, Ask(Brutus, Aron, Amanda, Aurorix(Mira), Krista, Amie